Cool 2B Fit

Het Cool 2B Fit programma
Het programma voor kinderen met overgewicht is gericht op herstel van het evenwicht tussen eten en bewegen, waarbij levensstijlverandering en ouderparticipatie centraal staat. Het richt zich op schoolgaande kinderen in de leeftijd tussen acht en dertien jaar, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele behoeften van het kind. Het programma heeft vier pijlers:
- ouderparticipatie
- beweging
- voeding en voedingsgewoonten
- gedragsverandering

Grote kracht van het Cool 2B Fit programma is de deskundige begeleiding van zowel een diëtist, orthopedagoog, kinderfysiotherapeut en een sportinstructeur. Vanuit de verschillende disciplines worden zowel ouder als kind op een positieve manier begeleid in het traject. De cursus wordt grotendeels door de zorgverzekeraar vergoed. Daarnaast is er anderhalf jaar lang een eigen bijdrage van € 15,00 per maand. Het is mogelijk om hiervoor de meedoenbon van de gemeente Kampen in te leveren. 
COOL 2B Fit is een vastgelegd multidisciplinair programma met een duur van 1,5 jaar en wordt al ruim 4 jaar succesvol in Twente uitgevoerd.
We gaan op dit moment starten met een groep in Kampen.

Voor meer informatie http://www.cool2bfit.nl
Wil je meedoen met COOL 2B Fit? Geef je dan op bij ons!