MENU

MENU

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. Onze kinderfysiotherapeuten hebben een 4 jarige master opleiding gedaan na de opleiding fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar. 

De kinderfysiotherapeut is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind (het diagnostisch proces). Tevens is hij in staat om (dreigende) problematiek doelmatig en doeltreffend aan te pakken (het behandelproces). Daardoor levert hij een positieve bijdrage aan een optimale participatie van het kind in zijn omgeving. Het specifieke van kinderen is dat ze aan voortdurende verandering onderhevig zijn door groei en ontwikkeling. Verder onderscheidt de doelgroep zich door het feit dat ouders/verzorgers, en indien noodzakelijk ook anderen zoals bijvoorbeeld leerkrachten, worden betrokken bij het behandelproces.

De kinderfysiotherapeut is geschoold op het gebied van medische en psychosociale kinderspecialismen, ontwikkelingspsychologie en pedagogiek. Naast de rol van specialist (diagnostiek en behandeling), worden kinderfysiotherapeuten ook ingezet in de rol van professioneel leider (zorgvernieuwing binnen de werksetting), beroepsontwikkelaar (beroepsinnovatie) en de rol van adviseur (consultatie door beroepsgenoten, medebehandelaars en andere professionals).

Kinderfysiotherapeuten zijn o.a. werkzaam in (academische) ziekenhuizen, revalidatiecentra, bij medisch kleuterdagverblijven, consultatiebureaus, scholen voor speciaal onderwijs, speciale behandelcentra voor kinderen en in particuliere praktijken. Vanuit de particuliere praktijk komen kinderfysiotherapeuten ook in de thuissituatie van het kind. Er wordt nauw samengewerkt met medebehandelaars. Kinderfysiotherapeuten maken vaak deel uit van multidisciplinaire teams.

Geregistreerde kinderfysiotherapeuten houden hun kennis en vaardigheden actueel door het volgen van congressen, scholing en gestructureerd intercollegiaal overleg. Herregistratie vindt plaats als voldoende accreditatiepunten zijn gehaald in de vijfjarige registratieperiode en indien voldaan wordt aan de werkeis.

De Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) voert als beroepsvereniging beleid dat gericht is op de toekomst van het vak kinderfysiotherapie.
In de onderstaande video legt de NVFK uit wat kinderfysiotherapie is en wanneer je naar een kinderfysiotherapeut gaat: