MENU

MENU

Het FitKids programma

FitKids is een geprotocolleerd fitness- en oefenprogramma, opgezet door Stichting FitKids, voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Deze kinderen kunnen bij FitKids gedurende een aantal maanden trainen en bewegen onder professionele begeleiding.

Bij elk FitKidscentrum is een kinderfysiotherapeut betrokken. In een FitKids-uur wordt er zowel individueel op fitnessapparatuur, als in groepsverband getraind. In groepsverband worden allerlei soorten sport en spel gedaan.

 

Voor wie

FitKids is er voor kinderen van 6 tot 18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening, die een inactief leven leiden. De kinderen worden meestal doorverwezen door een kinderarts of specialist. Aan FitKids doen bijvoorbeeld kinderen met astma, taaislijmziekte, downsyndroom, diabetes, reuma, autisme of aangeboren hartafwijkingen mee..

 

Doel van FitKids

In FitKids ontdekken de kinderen weer het plezier en het nut van bewegen. Een belangrijk doel is het verbeteren van de fysieke en mentale conditie. Voor ieder kind worden er ook individuele doelen gesteld. In FitKids wordt het kind gestimuleerd om na het doorlopen van het FitKidsprogramma door te gaan met een andere sportactiviteit bijvoorbeeld in clubverband. Dit kan eveneens beschouwd worden als een doel van FitKids.

 

Wanneer

Iedere woensdag en vrijdag van 16.30 - 17.30 uur op onze Praktijk in Gezondheidscentrum de Hanze.


Meer informatie over FitKids is te vinden op www.fitkids.nl