MENU

MENU

WGBO

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Zodra een arts een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Ook medische keuringen vallen onder de WGBO. De wet is bedoeld om de positie te versterken van patiënten die medische zorg nodig hebben.

De wet bevat de volgende regels:

 • De plichten van de patiënt
 • Het recht van de patiënt op informatie
 • Het recht van de patiënt om geen informatie te willen
 • Het recht van de patiënt op inzage in zijn dossier
 • Het recht van de patiënt op bescherming van zijn privacy
 • De plicht van de zorgverlener informatie te verstrekken
 • De plicht van de zorgverlener een medisch dossier bij te houden
 • Bewaartermijn van het medisch dossier
 • De plicht van de zorgverlener de privacy van de patiënt te bewaren
 • Het recht van de zorgverlener om verzoeken van een patiënt te weigeren
 • Toestemming van de patiënt is vereist

Plichten

Naast rechten hebben patiënten ook plichten: de patiënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. De patiënt moet zo veel mogelijk met de zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen.

Meer informatie: Hulpgids WGBO