MENU

MENU

Werkwijze

Indien uw kind wordt aangemeld bij de Praktijk voor Kinderfysiotherapie Kampen wordt er door de kinderfysiotherapeut een anamnese afgenomen. Dit is een vraaggesprek waarin de klacht van uw kind zo goed mogelijk wordt uitgevraagd. Daarna volgt een onderzoek naar deze klacht waarvoor een aantal testen gebruikt worden. 

Uw kind moet zich hier zo prettig mogelijk bij voelen zodat hij of zij optimaal kan presteren en er zo een duidelijk beeld ontstaat van de problematiek. Vervolgens wordt bepaald of uw kind bij ons op de juiste plek is en wij de klacht kunnen behandelen. Indien dit het geval is zal er samen met u en uw kind een behandelplan opgesteld worden en kan de behandeling starten. Bij de behandeling zoeken wij zo nodig contact met leerkracht, arts en of andere behandelaars om zo een zo goed mogelijke samenwerking te hebben rondom de behandeling van uw kind voor een optimaal resultaat. Vindt de kinderfysiotherapeut dat uw kind op een andere hulpverlening/ instelling meer op zijn plaats is zal zij contact opnemen met de huisarts een uw kind doorverwijzen. Ook kan het zijn dat uw kind geen kinderfysiotherapie nodig heeft en wordt er geen behandeling gestart.

De kinderfysiotherapeut zal ten alle tijde een medisch dossier aanmaken voor uw kind waarin alle gegevens verzameld worden en de behandeling geëvalueerd zal worden. U krijgt als ouder een kopie van de verslaglegging welke de kinderfysiotherapeut maakt. Deze wordt digitaal aan u verstrekt via een versleutelde verbinding.